Enuresi

L’enuresi és l’emissió involuntària d’orina a una edat en que la majoria de la població ja es controla correctament. En una gran majoria de casos aquesta micció involuntària es produeix exclusivament durant el son (enuresi nocturna). Fins els 6 anys d’edat no està indicat iniciar un tractament corrector.

Es tracta d’un trastorn molt influït genèticament que implica alteracions en els mecanismes del despertar, en la producció d’orina durant el son i/o en la estabilitat funcional de la bufeta. Quan l’enuresi apareix després d’un temps de control (enuresi secundària) és freqüent que vagi precedida per situacions d’estrès i problemes emocionals.

Quan l’emissió involuntària d’orina es produeix de dia (enuresi diürna), acompanyada o no d’enuresi nocturna és molt provable que estigui relacionada amb trastorns emocionals, tot i que sovint poden detectar-se anomalies funcional de la bufeta.

Encopresi

L’encopresi és l’expulsió repetida, involuntària, de femta (defecacions) en llocs inapropiats a partir dels 4-5 anys d´edat. Acostuma a estar associada a estrenyiment persistent, tot i que situacions d’estrès i alteracions emocionals també poden influir-hi. Sovint s’acompanya d’enuresi nocturna.