El manteniment d’una bona integració social és sempre una garantia de bona salut mental. Per tant, quan les relacions socials no són satisfactòries cal pensar que tampoc ho és la salut mental. Simplificant molt, els problemes observables poden ser, d’una banda, absència de relacions, retraïment intens, timidesa excessiva, etc. D’altra banda, pot ser conflictivitat freqüent, reaccions agressives, dificultat per fer-se càrrec dels sentiments del altres, etc. Aquestes conductes gairebé sempre acostument a anar acompanyades d’alteracions de l’estat d’ànim i de manca d’habilitats socials. Al seu darrera poden trobar-se molts i molt diferents motius, des d’una vergonya patològica a un trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA), passant per trastorns depressius, fòbies socials, resposta a situacions d’assetjament (mobbing), o a un trastorn de conducta (comportament asocial).