Reeducacions psicopedagògiques

Les reeducacions psicopedagògiques són un tipus d’intervenció educativa, dirigida a treballar les diferents capacitats del nen o de l’adolescent per desenvolupar i/o millorar el rendiment i l’adaptació escolar. Incideix en les necessitats específiques de cadascú a nivell acadèmic, i ofereix eines i estratègies d’aprenentatge adaptades individualment, per tal que adquireixi en darrer terme autonomia per…

Orientació escolar

El nen/adolescent al llarg de la seva història acadèmica pot presentar dificultats escolars sense que aquestes siguin causades per trastorns d’aprenentatge o altres patologies. Pot haver-hi altres explicacions: manca de motivació, manca de tècniques/hàbits d’estudi, dificultats en les relacions socials, adaptació al centre, baixa autoestima…  

Problemes educatius en nens adolescents

Sovint nens i adolescents presenten conductes que poden ser disruptives i alterar el bon funcionament familiar. Aquests comportaments poden anar des de la normalitat fins a la patologia. Dins la normalitat s’inclouen les rebequeries, desobediència i manca d’hàbits d’autonomia. En funció de la freqüència o intensitat parlarem de major o menor gravetat. Com a patologia…

Problemes en les relacions socials

El manteniment d’una bona integració social és sempre una garantia de bona salut mental. Per tant, quan les relacions socials no són satisfactòries cal pensar que tampoc ho és la salut mental. Simplificant molt, els problemes observables poden ser, d’una banda, absència de relacions, retraïment intens, timidesa excessiva, etc. D’altra banda, pot ser conflictivitat freqüent,…

Trastorns psicòtics

Tot trastorn psicòtic implica manifestacions de desconnexió de la realitat, de forma transitòria o permanent, parcial o completa. Els símptomes psicòtics pròpiament dits són els deliris i les al·lucinacions (auditives i visuals principalment). Els pacients psicòtics també solen presentar trastorns del pensament, de l’estat d’ànim, desorientació en el temps i/o en l’espai, etc. Alguns manifesten…

Trastorns de la comunicació

Alteracions o dèficits del llenguatge, la parla i la comunicació Es tracta d’alteracions o dèficits del llenguatge, la parla i la comunicació. Els símptomes s’inicien en les primeres fases del desenvolupament. Descrivim els més importants: El trastorn del llenguatge es caracteritza per dificultats en l’adquisició i l’ús del llenguatge degut a dèficits en la comprensió i/o…

Trastorns per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

Es tracta d’un trastorn del neurodesenvolupament que pateixen al voltant del 4-5% dels menors, caracteritzat per alteracions en tres àrees del comportament: Inatenció: dificultat en mantenir l’atenció en el que fan, sembla que no escoltin, no acaben deures o encàrrecs, no saben organitzar feines ni activitats, perden objectes, robes o material escolar, etc. Impulsivitat: es precipiten en les respostes, interrompen…