Placebos, fármacos y psicoterapias

Actualitza i revisa l’efecte placebo, explicant el paper que juga en qualsevol tipus de tractament. Es un important agent terapèutic i està molt relacionat amb les característiques humanes i professionals dels terapeutes i sanitaris en general, especialment els dedicats a la salut mental. És l’últim llibre publicat per professionals de Galton.

Experiències psicòtiques a la infància

Es consideren experiències psicòtiques tenir alguna al·lucinació (visual o auditiva), certes interpretacions delirants (ser espiat, perseguit, que algú controla el pensament…), y altres. Un estudi de varies universitats britàniques fet amb prop de 4.000 persones de 24 anys ha trobat que 8.1% havien viscut alguna d’aquestes experiències entre 13 y 24 anys, preferentment al final…

Problemes de son en el Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

És freqüent que nens i adolescents amb TDAH presentin irregularitats en el dormir. Investigadors de l’Hospital de Cincinnati han estudiat en adolescents TDAH les diferències que es podien observar dormint 6.5 hores o 9.5 hores durant 1 setmana. Amb l’horari de 6.5 hores apareixia somnolència i augmentaven inatenció, lentitud en els rendiments i oposicionisme. Al…

Transtorns addictius

L’Addicció, segons l’OMS, és una malaltia física i psicoemocional que crea dependència o necessitat cap a d’una substància, activitat o relació. Les addiccions són un greu problema de salut mental. Cal valorar el risc i el dany en funció de cada substància i/o comportament, tenint en compte les característiques personals de cada individu. Les causes…

Reeducacions psicopedagògiques

Les reeducacions psicopedagògiques són un tipus d’intervenció educativa, dirigida a treballar les diferents capacitats del nen o de l’adolescent per desenvolupar i/o millorar el rendiment i l’adaptació escolar. Incideix en les necessitats específiques de cadascú a nivell acadèmic, i ofereix eines i estratègies d’aprenentatge adaptades individualment, per tal que adquireixi en darrer terme autonomia per…

Orientació escolar

El nen/adolescent al llarg de la seva història acadèmica pot presentar dificultats escolars sense que aquestes siguin causades per trastorns d’aprenentatge o altres patologies. Pot haver-hi altres explicacions: manca de motivació, manca de tècniques/hàbits d’estudi, dificultats en les relacions socials, adaptació al centre, baixa autoestima…  

Problemes educatius en nens adolescents

Sovint nens i adolescents presenten conductes que poden ser disruptives i alterar el bon funcionament familiar. Aquests comportaments poden anar des de la normalitat fins a la patologia. Dins la normalitat s’inclouen les rebequeries, desobediència i manca d’hàbits d’autonomia. En funció de la freqüència o intensitat parlarem de major o menor gravetat. Com a patologia…

Problemes en les relacions socials

El manteniment d’una bona integració social és sempre una garantia de bona salut mental. Per tant, quan les relacions socials no són satisfactòries cal pensar que tampoc ho és la salut mental. Simplificant molt, els problemes observables poden ser, d’una banda, absència de relacions, retraïment intens, timidesa excessiva, etc. D’altra banda, pot ser conflictivitat freqüent,…

Prevenció i millora del benestar emocional i social

La salut no és només l’absència d’afeccions o malalties L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com “un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l’absència d’afeccions o malalties”. Amb freqüència els problemes psicològics de les persones són conseqüència de dèficits o carències en l’adquisició de certes habilitats i/o…