Transtorns addictius

L’Addicció, segons l’OMS, és una malaltia física i psicoemocional que crea dependència o necessitat cap a d’una substància, activitat o relació. Les addiccions són un greu problema de salut mental. Cal valorar el risc i el dany en funció de cada substància i/o comportament, tenint en compte les característiques personals de cada individu. Les causes…

Problemes en les relacions socials

El manteniment d’una bona integració social és sempre una garantia de bona salut mental. Per tant, quan les relacions socials no són satisfactòries cal pensar que tampoc ho és la salut mental. Simplificant molt, els problemes observables poden ser, d’una banda, absència de relacions, retraïment intens, timidesa excessiva, etc. D’altra banda, pot ser conflictivitat freqüent,…

Prevenció i millora del benestar emocional i social

La salut no és només l’absència d’afeccions o malalties L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com “un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l’absència d’afeccions o malalties”. Amb freqüència els problemes psicològics de les persones són conseqüència de dèficits o carències en l’adquisició de certes habilitats i/o…

Trastorns psicòtics

Tot trastorn psicòtic implica manifestacions de desconnexió de la realitat, de forma transitòria o permanent, parcial o completa. Els símptomes psicòtics pròpiament dits són els deliris i les al·lucinacions (auditives i visuals principalment). Els pacients psicòtics també solen presentar trastorns del pensament, de l’estat d’ànim, desorientació en el temps i/o en l’espai, etc. Alguns manifesten…

Problemes de parella

Els conflictes de parella, igual que altres comportaments, tenen uns factors antecedents, uns factors precipitants i altres factors de manteniment. Analitzant-los podem detectar com les falses expectatives, les diferències personals, l’excessiva dependència per part d’un dels membres de la parella, la baixa autoestima d’un d’ells, no exercir les adequades habilitats de comunicació, la manca de…

Trastorns de la comunicació

Alteracions o dèficits del llenguatge, la parla i la comunicació Es tracta d’alteracions o dèficits del llenguatge, la parla i la comunicació. Els símptomes s’inicien en les primeres fases del desenvolupament. Descrivim els més importants: El trastorn del llenguatge es caracteritza per dificultats en l’adquisició i l’ús del llenguatge degut a dèficits en la comprensió i/o…

Trastorns del Comportament Alimentari (TCA)

Els més coneguts, els potencialment més greus, són l’anorèxia nerviosa, la bulímia nerviosa i el trastorn per afartaments. Les manifestacions més evidents són les pèrdues de pes, les restriccions alimentàries, els vòmits provocats, menjar molt i sense control amb una intensa preocupació per l’aspecte corporal i amb alteracions de l’estat d’ànim. La presència de qualsevol…

Trastorns depressius

Segons l’OMS la depressió es troba entre les tres principals causes de discapacitat. Al llarg de la vida un 17% de dones i un 9% d’homes pateixen un trastorn depressiu. Una depressió es pot desenvolupar a qualsevol edat, des de la primera infància fins a la vellesa, però l’adolescència i la joventut són les etapes…