La salut no és només l’absència d’afeccions o malalties

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com “un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l’absència d’afeccions o malalties”. Amb freqüència els problemes psicològics de les persones són conseqüència de dèficits o carències en l’adquisició de certes habilitats i/o fortaleses necessàries. Les carències en habilitats emocionals com la manca d’empatia o d’autoestima, o en les habilitats socials i de comunicació, així com les dificultats en controlar emocions com la ira, l’ansietat, la por, l’enveja o la gelosia, poden portar a patiment emocional i a dificultats de convivència de la vida quotidiana.

També solen ser causes de patiment emocional, dificultant la interacció amb els altres, algunes creences bàsiques amb les quals certes persones afronten la vida quotidiana. Això pot derivar en malestar per baixa autoestima, timidesa excessiva, dificultats per dirigir la pròpia conducta, disposar d’un estil cognitiu persistentment negatiu, poca capacitat per expressar els propis sentiments o freqüents conflictes en la convivència amb els altres.

En ocasions les carències o dèficits emocionals i/o socials, així com la presència de creences irracionals impedeixen disposar d’un millor benestar emocional, tal vegada, objectiu bàsic dels éssers humans.