Avís legal

TITULAR DE LA PÀGINA WEB.

En compliment del que es preveu en l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa de manifest que les dades d’identificació del titular de www.galtonbarcelona.com  són:

Denominació social: GABINET COL·LECTIU GALTON SCP

CIF: B62228598

Domicili social: Muntaner, 208 08036 Barcelona

Telèfon: +34 93 209 08 99

Adreça de correu electrònic general: galton.barcelona@gmail.com

TERMES D’ÚS.

GABINET COL·LECTIU GALTON SCP es titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial reflectits en www.galtonbarcelona.com  , així com de tots els elements continguts en aquest. L’usuari es compromet a respectar aquests drets

La utilització o la publicació, parcial o total, amb finalitats comercials, de qualsevol contingut de la web www.galtonbarcelona.com  està estrictament prohibida sense autorització prèvia a GABINET COL·LECTIU GALTON SCP  Està prohibit, també, modificar o suprimir material o continguts els drets dels quals es reserva GABINET COL·LECTIU GALTON SCP

Els encarregats de llocs web que creïn enllaços amb la web de www.galtonbarcelona.com  han d’informar a GABINET COL·LECTIU GALTON SCP  per escrit al domicili social indicat en la identificació del titular del lloc web d’aquest avís legal. Aquestes connexions no implicarà cap mena d’associació o participació amb les entitats connectades. GABINET COL·LECTIU GALTON SCP  es reserva el dret a denegar aquest accés en qualsevol moment.

En el cas que qualsevol usuari de la web www.galtonbarcelona.com  entengués que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen béns o drets del propi usuari o d’un tercer, es prega que el comuniquin per escrit al domicili social indicat en la identificació del titular del lloc web d’aquest avís legal.

GABINET COL·LECTIU GALTON SCP  no serà responsable, en cap cas, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats de la falta de lectura d’aquest avís, o de l’incompliment de les obligacions específiques en les condicions establertes en aquest. El visitant respondrà dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a la web www.galtonbarcelona.com

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.

Serà aplicable la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

ACCEPTACIÓ DE RESPONSABILITAT PER PART D’USUARI.

L’ús de la web www.galtonbarcelona.com  propietat de GABINET COL·LECTIU GALTON SCP implica l’acceptació dels seus “Termes d’ús” que s’han detallat anteriorment.

 

———————————————————————-

Política de privacitat

GABINET COL·LECTIU GALTON SCP  és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i especialment en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Identitat: GABINET COL·LECTIU GALTON SCP  – CIF: B62228598

Adreça: Muntaner, 208 08036 Barcelona

Telèfon: +34 93 209 08 99

E-mail general: galton.barcelona@gmail.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.

Les seves dades personals es tractaran amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud en cadascun dels formularis presents en aquesta pàgina web. Així mateix seran usats per GABINET COL·LECTIU GALTON SCP  per a informar-lo dels nostres serveis o novetats referides a aquests.

GABINET COL·LECTIU GALTON SCP  tractarà la informació per vostè facilitada de manera confidencial i exclusivament per a les finalitats determinades, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats. En cas que es pretengui tractar els de dades personals per a una fi que no sigui aquell per al qual es van recollir, es proporcionarà a l’interessat, amb anterioritat a aquest tractament sobrevingut, informació sobre aquesta altra fi i qualsevol informació addicional pertinent.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.

La base jurídica que legitima el tractament de les seves dades personals és el consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc que ens facilita quan marca la casella ÿ Accepto l’Avís Legal i Política de Privacitat i el posterior enviament del formulari on verifica el seu consentiment.

Les dades que li sol·licitem són adequats, pertinents i estrictament necessaris i en cap cas està obligat a facilitar-nos-els.

QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES PERSONALS?

Les dades personals que ens proporciona seran conservats el temps mínim necessari per a la correcta prestació del servei ofert, així com per a atendre les responsabilitats que es poguessin derivar del mateix i de qualsevol altra exigència legal.

COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS.

GABINET COL·LECTIU GALTON SCP no cedirà les dades proporcionades per vostè a terceres persones, excepte casos d’obligació legal o mediant el seu consentiment exprés.

ELS SEUS DRETS EN RELACIÓ A LES DADES FACILITADES.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en GABINET COL·LECTIU GALTON SCP  estem tractant dades personals que el concerneixen, o no. Els drets de protecció de dades que vostè pot exercitar són:

  • Dret d’accés, rectificació o supressió: Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
  • Dret d’oposició: En determinades circumstàncies vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. GABINET COL·LECTIU GALTON SCP  deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades: Vostè pot sol·licitar que les seves dades personals automatitzades siguin cedits o transferits a qualsevol altra empresa que ens indiqui en un format estructurat, intel·ligible i automatitzat.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: En determinades circumstàncies, vostè pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

COM EXERCIR AQUESTS DRETS.

Vostè podrà exercitar els seus drets de protecció de dades personals dirigint una comunicació per escrit al domicili social de GABINET COL·LECTIU GALTON SCP  Muntaner, 208 08036 Barcelona, indicant la referencia “PROTECCIÓ DE DADES” o al correu electrònic habilitat a aquest efecte, galton.barcelona@gmail.com , incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent i indicant el seu nom i cognoms, petició en què es concreta la sol·licitud, adreça a l’efecte de notificacions, data i signatura.

PER QUIN MOTIU DISPOSEM DE LES SEVES DADES PERSONALS.

Les dades personals dels quals disposem han estat proporcionats directament per vostè a través dels contactes que ha tingut amb el nostre equip professional o mitjançant els diferents formularis dels quals disposa la pàgina web, o bé a través de les cookies instal·lades tal com pot consultar-se en la nostra Política de Cookies.

RETIRADA DEL CONSENTIMENT.

Vostè té el dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

RECLAMACIONS.

Si vostè considera que les seves dades no són tractats correctament, pot dirigir les seves reclamacions al Delegat de Protecció de Dades de GABINET COL·LECTIU GALTON SCP  galton.barcelona@gmail.com, o a l’autoritat de control, que en el territori nacional és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, bé a través de la seu electrònica del seu portal web ( www.agpd.es ), o bé mitjançant escrit dirigit a la seva adreça postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

QUINA INFORMACIÓ RECOPILEM?

En general, pot usar el Lloc web sense facilitar cap informació de caràcter personal.

Disposem de diverses seccions en la nostra pàgina web en les quals existeixen formularis de recollida de dades personals que són necessaris per a poder prestar-li els serveis que ens sol·licita. Les dades d’emplenament obligatori s’especifiquen en el propi formulari, i la seva negativa a subministrar-los implicarà no poder atendre la seva sol·licitud. Quan ens remet algun d’aquests formularis sol·licitant-nos informació, l’usuari garanteix l’autenticitat, exactitud i veracitat de tota la informació que ens faciliti, comprometent-se a mantenir actualitzats les dades que ens faciliti de manera que els mateixos responguin, en tot moment, a la seva situació real. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes i dels perjudicis que les mateixes poguessin causar.

SEGURETAT I ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de mantenir la seguretat de les seves dades personals, l’informem que GABINET COL·LECTIU GALTON SCP  ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tals com Xifrat de dades, confidencialitat dels sistemes de tractament, capacitat de resposta en cas d’incidents tècnics, procediments periòdics de verificació i avaluació de la seguretat del tractament, etc.