Eva Toro Cervera

Psicòloga Clínica

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Psicòloga Clínica membre del Gabinet Col·lectiu Galton des del 1994.

Dos anys de mestratge en Psicologia de l’Esport organitzat per Universitat Autònoma de Barcelona, Institut Nacional d’Educació Física i Universitat de Barcelona.

Professora del Master Profesional Terapia cognitivo-conductual integrada, organitzat per ALBOR-COHS a Bilbao.

Creació i realització de les primeres colònies terapèutiques organitzades a Catalunya per a pacients amb Trastorns del Comportament Alimentari, amb la col·laboració de l´ACAB i la Generalitat de Catalunya.