Glòria Canalda Sahli

Psicòloga Clínica

Llicenciada el juny de 1973 i doctora en Filosofia i Lletres (secció Psicologia) el 1989 per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Psicòloga especialista en Psicologia Clínica.

Consultora del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l’Institut Clínic de Neurociències de l’Hospital Clínic Universitari de Barcelona.  

Professora del Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, des del 1976 fins el 2006.

Professora del Màster “Psiquiatria i Psicologia Clínica de la Infància i Adolescència” de la Universitat de Barcelona.

Col·laboradora en diversos Màsters i cursos de postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona i Universitat Ramon Llull.

Col·laborador docent com a tutora dels psicòlegs interns residents (PIR) de l’Hospital Clínic Universitari de Barcelona.

Autora de diversos capítols de llibres i articles en publicacions internacionals.

Membre fundador de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament (SCRITC) des de la seva constitució  l’any 1983. Va formar part de la Junta Directiva (1991–1995).

Membre de la European Association of Behavior Therapy (EABCT).

Membre fundador de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos del Comportamiento Alimentario (AETCA) des de la seva constitució  l’any 1997 i part de la junta directiva durant el període 2001-2007.

Membre de la Junta de la Secció de Psicologia Clínica de la Salut i Psicoteràpia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC).