AUTOR:  Josep Toro

EDITORIAL:  Pirámide

ANY:  2013

Es descriu l’important paper que el cos juga a l’etapa adolescent. La preocupació per la valoració estètica del seu aspecte físic, per la forma d’exposar-lo davant els altres, i per la seva sexualitat en general, determinen la major part de la seva autoestima.