AUTOR:  Josep Toro

EDITORIAL:  Pirámide

ANY:  2010

Descriu les molt variades raons (neurofisiològiques, endocrines, cognitives, emocionals, socials, etc.) que expliquen per què l’adolescència és l’etapa de la vida on es practiquen més conductes de risc (dietes, alcohol, violència, cànnabis, sexe imprudent, etc. ) amb les seves perilloses conseqüències.