AUTORS:  Lourdes Ezpeleta i Josep Toro

EDITORIAL:  Pirámide

ANY:  2014

Es descriuen i analitzen tots els trastorns mentals des d’una perspectiva evolutiva, és a dir, considerant els canvis que experimenten en presentació, gravetat, comorbiditat, etc.  al llarg de la vida, especialment durant la infància, adolescència i joventut. Escrit per uns cinquanta psicòlegs i psiquiatres, està dedicat a professionals i estudiants d’aquestes especialitats.