Metge Psiquiatre i Psicòleg Clínic

Josep Toro Trallero Metge Psiquiatre i Psicòleg Clínic Doctor en Medicina, psiquiatre, psicòleg i terapeuta-supervisor cognitiu-conductual. Professor Emèrit de Psiquiatria de la Universitat de Barcelona. Organitzador i Co-Director del Màster de Psiquiatria i Psicologia Clínica de la Infància i l’Adolescència de l’esmentada Universitat. Va promoure i dirigí el Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i…

Maria Helena Feliu Pi de la Serra Psicòloga Clínica Llicenciada en Filosofia per la Universitat de Barcelona i Diplomada en Psicologia Clínica per la Facultat de Medicina de la mateixa universitat. Ha format part de la Unitat de Psicopatologia Infantil Experimental de la Facultat de Medicina. És sòcia-fundadora del Gabinet Col·lectiu Galton. Ha estat professora…

Psicòleg Clínic

Ferran Salmurri Trinxet Psicòleg Clínic Llicenciat en Grau en Filosofia i Lletres (especialitat de Psicologia) per la Universitat de Barcelona. Especialista en Psicologia Clínica. Va ser Especialista Sènior del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l’Institut de Neurociències de l’Hospital Clínic i Universitari de Barcelona i Coordinador del CSMIJ del barri de…

Psicòleg Clínic

Esteve Martínez Mallén Psicòleg Clínic Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica. Consultor del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l’Institut Clínic de Neurociències de l’Hospital Clínic Universitari de Barcelona. Membre del Gabinet Galton des del 1987. Professor del Màster de Psiquiatria i Psicologia Clínica de la Infància i l’Adolescència de la Universitat de…

Psicòloga Clínica

Neus Garriga Botella Psicòloga Clínica Llicenciada en Filosofia i Lletres, secció Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Professional de Galton – Gabinet de Psiquiatria i Psicologia Clínica des del 1981. Membre de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament des del 1988. Estudis de postgrau en Pertorbacions…

Psicòloga Clínica

Montserrat Jou Muntada Psicòloga Clínica Llicenciada en Filosofia i Lletres (secció Psicologia) per la Universitat de Barcelona. Psicòloga especialista en Psicologia Clínica. Post-grau i Màster en Teràpia Familiar per la Universitat de Barcelona, realitzat a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, col·laborant en el Servei de Psiquiatria/Psicologia. Membre del Gabinet Col·lectiu Galton des del 1986.…

Psicòloga Clínica

Anna Toro Cervera Psicòloga Clínica Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Psiquiatria i Psicologia Clínica de la infància i l’adolescència per la Universitat de Barcelona. Membre de Galton des del 1992. Ha col·laborat en grups terapèutics per trastorns de la imatge corporal en adolescents amb trastorns del comportament alimentari dins…

Psicòloga Clínica

Eva Toro Cervera Psicòloga Clínica Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Psicòloga Clínica membre del Gabinet Col·lectiu Galton des del 1994. Dos anys de mestratge en Psicologia de l’Esport organitzat per Universitat Autònoma de Barcelona, Institut Nacional d’Educació Física i Universitat de Barcelona. Professora del Master Profesional Terapia cognitivo-conductual integrada, organitzat per…

Psicòloga Clínica

Glòria Canalda Sahli Psicòloga Clínica Llicenciada el juny de 1973 i doctora en Filosofia i Lletres (secció Psicologia) el 1989 per la Universitat Autònoma de Barcelona. Psicòloga especialista en Psicologia Clínica. Consultora del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l’Institut Clínic de Neurociències de l’Hospital Clínic Universitari de Barcelona.   Professora del…

Metge Psiquiatre

Pol Bruguera Soler Metge Psiquiatre Llicenciat en Medicina i Cirurgia a la Universitat Autònoma de Barcelona.   Especialista en psiquiatria, va realitzar la seva formació a l’Hospital Clínic de Barcelona on va rebre el premi fi de residència “Emili Letang”.   Máster en psiquiatria legal, forense i criminològica.  Doctor en medicina per la Universitat de Barcelona.  Ha…